skip to Main Content

Základní informace

TERMÍN : 23.3.2024

MÍSTO KONÁNÍ: Okruh okolo golfového hřiště v Golf Spa Kunětická hora (šíře 3,3 m)
ZÁZEMÍ: V prostorách kryté vyhřívané tenisové haly bude zřízena kancelář závodu a převlékárna pro závodníky. Občerstvení během celého závodu na terase restaurace s výhledem na trať.
PREZENTACE: kancelář závodu bude otevřena od 8:00 h
TRATĚ: 4 km nebo 8 km (dle vlastního výběru), děti dle věku (viz Kategorie)  *přesná délka tratí 4370m, 8330m
STARTOVNÉ: dospělí 300 Kč (online registrace a zaplacení do 15.3.2024). Při registraci na místě 500 Kč, děti a mládež do 15 let zdarma (online registrace),  registrace na místě za 100 Kč

UZÁVĚRKA ONLINE PŘIHLÁŠEK: 15.3. 2024 do 12:00

Závod je veden místních komunikacích  90% asfalt, 5% upravená cesta a 5 % upravená travní plocha.

Běh je součástí seriálu Velké ceny východních Čech

[vc_separator]

Program akce

8:00 – 9:00 prezence a přihlášení dětí
9:00 – 10:00 prezence a přihlášení dospělých
9:10 start dětských kategorií (od nejmladších dětí)+průběžné vyhlašování
9:45 řazení závodu na 1 km a odchod na místo startu
10:00 start závodu na 1 km
10:45 řazení hlavního závodu 8 km a závodu na 4 km
11:00 start závodu na 4 km
11:10 start závodu na 8 km
Vyhlášení

[vc_separator]

Kategorie a délka tratí

zratka kat. Kategorie trať datum narození 
M8 Muži 16+ 8 km 1.1.1930 – 31.12.2008
Z8 Ženy 16+ 8 km 1.1.1930 – 31.12.2008
M4 Muži 16+ 4 km 1.1.1930 – 31.12.2008
Z4 Ženy 16+ 4 km 1.1.1930 – 31.12.2008
H7 St.žáci 14 – 15 let 1 km 1.1.2009 – 31.12.2010
D7 St.žákyně 14 – 15 let 1 km 1.1.2009 – 31.12.2010
H6 Ml.žáci 12 – 13 let 1 km 1.1.2011 – 31.12.2012
D6 Ml.žákyně 12 – 13 let 1 km 1.1.2011 – 31.12.2012
H5 Chlapci 10 – 11 let 600 m 1.1.2013 – 31.12.2014
D5 Dívky 10 – 11 let 600 m 1.1.2013 – 31.12.2014
H4 Chlapci 8 – 9 let 600 m 1.1.2015 – 31.12.2016
D4 Dívky 8 – 9 let 600 m 1.1.2015 – 31.12.2016
H3 Chlapci 6 – 7 let 300 m 1.1.2017 – 31.12.2018
D3 Dívky 6 – 7 let 300 m 1.1.2017 – 31.12.2018
B2 Dívky a Chlapci  4 – 5 let 100 m 1.1.2019 – 31.12.2020
B1 Dívky a Chlapci do 3 let 50 m 1.1.2021 – 31.12.2023

[vc_separator]

Přihlášky

Přihlášku možno podat:

1. Prostřednictvím internetu – online registrace přes https://www.sport-base.cz/

2. Na místě v kanceláři závodu – v časech viz Program akce

[vc_separator]

Startovné

PLATBA STARTOVNÉHO
Převodem na účet: 2901140034/2010
variabilní symbol: vygenerované číslo a do poznámky Vaše jméno a příjmení.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

  • startovní číslo s čipem

Uhrazené startovné se v případě neúčasti nevrací a nelze ho ani převést na další závod GP Dříteč. Avšak v případě zrušení závodu z důvodů vládních opatření Covid-19 bude převod startovného na další ročník samozřejmě možné.

[vc_separator]

Výsledky a ceny

Výsledky budou zveřejňovány průběžně.

Ocenění budou první tři závodníci v každé kategorii. V kategorii do 7 let oceníme všechny malé běžce. Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů. Nevyzvednuté ocenění propadá.

[vc_separator]

Podmínky

  • Závodník je povinen se seznámit a řídit se Pravidly GRAND PRIX DŘÍTEČ.
  • Každý závodník svým přihlášením (online i na místě) prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s Propozicemi a Pravidly závodu GP Dříteč a bude se jimi řídit během celého závodu.
  • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
  • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
  • Startovní čísla s čipem jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se však nevrací a stávají se majetkem závodníka.
Back To Top