skip to Main Content

Základní informace

DATUM: 2. 4. 2022
MÍSTO KONÁNÍ: Okruh okolo golfového hřiště v Golf Spa Kunětická hora (šíře 3,3 m)
ZÁZEMÍ: V prostorách kryté vyhřívané tenisové haly bude zřízena kancelář závodu a převlékárna pro závodníky. Občerstvení během celého závodu na terase restaurace s výhledem na trať.
PREZENTACE: kancelář závodu bude otevřena od 8:00 h
TRATĚ: 4 km nebo 8 km (dle vlastního výběru), děti dle věku (viz Kategorie)  *přesná délka tratí 4370m, 8330m
STARTOVNÉ: dospělí 300 Kč (online registrace a zaplacení do 28.2.2022) a 400 Kč (online registrace a zaplacení do 21.3.2022). Při registraci na místě 600 Kč, děti a mládež do 15 let zdarma (online registrace do 21.3.2022), poté už registrace na místě za 50 Kč

UZÁVĚRKA ONLINE PŘIHLÁŠEK: 21. 3. 2022 do 12:00

V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁVOD NEBUDE MOŽNÉ KVŮLI VLÁDNÍM OPATŘENÍM USKUTEČNIT V  PŮVODNÍM TERMÍNU, STARTOVNÉ ZÁVODNÍKŮM NEPROPADÁ. ZÁVODNÍK HO MŮŽE VYUŽÍT V NÁHRADNÍM TERMÍNU NEBO V NÁSLEDUJÍCÍM ROČNÍKU NAŠEHO ZÁVODU. 

ZÁVOD SE USKUTEČNÍ I ZA NEPŘÍZNÍVÉHO POČASÍ A JE VEDEN PO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH – 90% ASFALT, 5% UPRAVENÁ CESTA A 5 % UPRAVENÁ TRAVNÍ PLOCHA.

Běh je součástí seriálu Velké ceny východních Čech

Program akce

8:00 – 9:00 prezence a přihlášení dětí
9:00 – 10:00 prezence a přihlášení dospělých
9:10 start dětských kategorií (od nejmladších dětí)+průběžné vyhlašování
9:45 řazení závodu na 1 km a odchod na místo startu
10:00 start závodu na 1 km
10:45 řazení hlavního závodu 8 km a závodu na 4 km
11:00 start závodu na 4 km
11:10 start závodu na 8 km
Vyhlášení

Kategorie a délka tratí

zratka kat. Kategorie trať datum narození 
ZDM MČR Zdravotníků Muži 20+ 8 km 1.1.1930 – 31.12.2001
ZDZ MČR Zdravotníků Ženy 20+ 8 km 1.1.1930 – 31.12.2001
M8 Muži 16+ 8 km 1.1.1930 – 31.12.2006
Z8 Ženy 16+ 8 km 1.1.1930 – 31.12.2006
M4 Muži 16+ 4 km 1.1.1930 – 31.12.2006
Z4 Ženy 16+ 4 km 1.1.1930 – 31.12.2006
H7 St.žáci 14 – 15 let 1 km 1.1.2007 – 31.12.2008
D7 St.žákyně 14 – 15 let 1 km 1.1.2007 – 31.12.2008
H6 Ml.žáci 12 – 13 let 1 km 1.1.2009 – 31.12.2010
D6 Ml.žákyně 12 – 13 let 1 km 1.1.2009 – 31.12.2010
H5 Chlapci 10 – 11 let 600 m 1.1.2011 – 31.12.2012
D5 Dívky 10 – 11 let 600 m 1.1.2011 – 31.12.2012
H4 Chlapci 8 – 9 let 600 m 1.1.2013 – 31.12.2014
D4 Dívky 8 – 9 let 600 m 1.1.2013 – 31.12.2014
H3 Chlapci 6 – 7 let 300 m 1.1.2015 – 31.12.2016
D3 Dívky 6 – 7 let 300 m 1.1.2015 – 31.12.2016
B2 Dívky a Chlapci  4 – 5 let 100 m 1.1.2017 – 31.12.2018
B1 Dívky a Chlapci do 3 let 50 m 1.1.2019 – 31.12.2021

Přihlášky

Přihlášku možno podat:

1. Prostřednictvím internetu – online registrace přes https://www.sport-base.cz/

2. Na místě v kanceláři závodu – v časech viz Program akce

Startovné

PLATBA STARTOVNÉHO
Převodem na účet: 2901140034/2010
variabilní symbol: vygenerované číslo a do poznámky Vaše jméno a příjmení.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

  • startovní číslo s čipem
  • zdravotnická služba
  • … budeme pro Vás dále doplňovat dle případných sponzorů

Uhrazené startovné se v případě neúčasti nevrací a nelze ho ani převést na další závod GP Dříteč.

Výsledky a ceny

Výsledky budou zveřejňovány průběžně.

Ocenění budou první tři závodníci v každé kategorii. V kategorii do 7 let oceníme všechny malé běžce. Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů. Nevyzvednuté ocenění propadá.

Podmínky

  • Závodník je povinen se seznámit a řídit se Pravidly GRAND PRIX DŘÍTEČ.
  • Každý závodník svým přihlášením (online i na místě) prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s Propozicemi a Pravidly závodu GP Dříteč a bude se jimi řídit během celého závodu.
  • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
  • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
  • Startovní čísla s čipem jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se však nevrací a stávají se majetkem závodníka.
Back To Top