skip to Main Content

Pravidla Grand Prix Dříteč

1. Obecná pravidla

1.1. Závodu GP DŘÍTEČ se mohou zúčastnit pouze řádně přihlášení závodníci.

1.2. Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku narození.

1.3. Každý závodník svým přihlášením (online i na místě) prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s Propozicemi a Pravidly závodu GP Dříteč a bude se jimi řídit během celého závodu.

1.4. Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem GP Dříteč. Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

1.5. Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat jakékoliv odpadky a bude se pohybovat výhradně v předem vymezených prostorech.

1.6. Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

1.7. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu nevyhovujících podmínek jako např. živelné pohromy, epidemie apod., má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.

1.8. Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu pro marketingové účely a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.

1.9. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

1.10. Pořadatel závodu neručí za odložené věci.

1.11. Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele a nejsou právně vymahatelné.

1.12. Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 2 dnů po závodě.

2. PŘIHLÁŠENÍ

2.1. Každý závodník se musí přihlásit prostřednictvím online formuláře nebo v den závodu na místě.

2.2. Odesláním online formuláře závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.

2.3. Přihlášení závodníka je platné až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši a to nejdéle do 10ti dnů od odeslání online formuláře. V opačném případě bude přihláška bez upozornění zrušena.

2.4. Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.

2.5. Online změny v přihláškách (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do uzávěrky online přihlášek písemně na info@gpdritec.cz a nejsou zpoplatněny.

2.6. Změny v registracích po uzavření online přihlášek v den závodu (přehlášení tratí) jsou možné v kanceláři závodu. Tato změna je zpoplatněna 50 Kč.

2.7. Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.

2.8 Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.

3. ZÁVOD

3.1 Každý účastník je povinen proběhnout celou určenou trať s případnými kontrolami. Porušení vede automaticky k diskvalifikaci.

3.2. Startovní číslo s čipem musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné.

3.3. Startovní číslo s čipem je nepřenosné na jinou osobu. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.

3.4. Závodník bez startovního čísla s čipem nemůže být klasifikován.

3.5. Startovní čísla s čipem jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se však nevrací a stávají se majetkem závodníka.

3.6. Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s hudbou.

Instalace měřícího čipu na běžeckou obuv

Back To Top