skip to Main Content

Základní informace

TERMÍN : 23.3.2024

MÍSTO KONÁNÍ: Okruh okolo golfového hřiště v Golf Spa Kunětická hora (šíře 3,3 m)
ZÁZEMÍ: V prostorách kryté vyhřívané tenisové haly bude zřízena kancelář závodu a převlékárna pro závodníky. Občerstvení během celého závodu na terase restaurace s výhledem na trať.
PREZENTACE: kancelář závodu bude otevřena od 8:00 h
TRATĚ: 4 km nebo 8 km (dle vlastního výběru), děti dle věku (viz Kategorie)  *přesná délka tratí 4370m, 8330m
STARTOVNÉ: dospělí 300 Kč (online registrace a zaplacení do 15.3.2024). Při registraci na místě 500 Kč, děti a mládež do 15 let zdarma (online registrace),  registrace na místě za 100 Kč

UZÁVĚRKA ONLINE PŘIHLÁŠEK: 20.3. 2024 do 12:00

Závod je veden místních komunikacích  90% asfalt, 5% upravená cesta a 5 % upravená travní plocha.

Běh je součástí seriálu Velké ceny východních Čech.

NOVINKA : BĚH TÝMŮ –  družstvo  2 ženy+2 muži musí zaběhnout tratě 2x 4km + 2x 8km. Necháme na účastnících koho na jakou trať nominují. Výsledek je součet všech časů. Hlavní sponzor štafet CK Fischer daroval 4x voucher v hodnotě 15 000 Kč pro vítěznou štafetu. Nahlášení týmů probíhá až při ranní prezenci. Prosíme jen o klasické online přihlášení všech běžců týmu. Uvedení jména týmu při online registraci není povinné, ale pomůže nám.

Program akce

8:00 – 9:00 prezence a přihlášení dětí
9:00 – 10:00 prezence a přihlášení dospělých
9:10 start dětských kategorií (od nejmladších dětí)+průběžné vyhlašování
9:45 řazení závodu na 1 km a odchod na místo startu
10:00 start závodu na 1 km
10:45 řazení hlavního závodu 8 km a závodu na 4 km
11:00 start závodu na 4 km
11:10 start závodu na 8 km
Vyhlášení

Kategorie a délka tratí

Kategorie trať
Muži do 34 let 8 km
Muži 35 – 44 let 8 km
Muži 45 – 54 let 8 km
Muži 55 – 64 let 8 km
Muži 65+ 8 km
Ženy do 34 let 8 km
Ženy 35 – 44 let 8 km
Ženy 45 – 54 let 8 km
Ženy 55 + 8 km
Ženy 20+ 4 km
Muži 20+ 4 km
Juniorky 18 – 19 let 4 km
Junioři 18 – 19 let 4 km
Dorostenky 16 – 17 let 4 km
Dorostenci 16 – 17 let 4 km
St.žáci 14 – 15 let 1 km
St.žákyně 14 – 15 let 1 km
Ml.žáci 12 – 13 let 1 km
Ml.žákyně 12 – 13 let 1 km
Chlapci 10 – 11 let 600 m
Dívky 10 – 11 let 600 m
Chlapci 8 – 9 let 600 m
Dívky 8 – 9 let 600 m
Chlapci 6 – 7 let 300 m
Dívky 6 – 7 let 300 m
Dívky a Chlapci  4 – 5 let 100 m
Dívky a Chlapci do 3 let 50 m

Přihlášky

Přihlášku možno podat:

1. Prostřednictvím internetu – online registrace přes https://www.sport-base.cz/

2. Na místě v kanceláři závodu – v časech viz Program akce

Startovné

PLATBA STARTOVNÉHO
Převodem na účet: 2901140034/2010
variabilní symbol: vygenerované číslo a do poznámky Vaše jméno a příjmení.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

  • startovní číslo s čipem

Uhrazené startovné se v případě neúčasti nevrací a nelze ho ani převést na další závod GP Dříteč. Avšak v případě zrušení závodu z důvodů vládních opatření Covid-19 bude převod startovného na další ročník samozřejmě možné.

Výsledky a ceny

Výsledky budou zveřejňovány průběžně.

Ocenění budou první tři závodníci v každé kategorii. V kategorii do 7 let oceníme všechny malé běžce. Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů. Nevyzvednuté ocenění propadá.

Podmínky

  • Závodník je povinen se seznámit a řídit se Pravidly GRAND PRIX DŘÍTEČ.
  • Každý závodník svým přihlášením (online i na místě) prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s Propozicemi a Pravidly závodu GP Dříteč a bude se jimi řídit během celého závodu.
  • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
  • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
  • Startovní čísla s čipem jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se však nevrací a stávají se majetkem závodníka.
Back To Top